Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

Фурманюк Олександр Анатолійович — новий начальник малинської поліції. Наразі — т.в.о.

9.03.2019
Малин

Малинські хроніки: «Положеніе крестьянъ, вследствіе неурожая въ этомъ году, самое плачевное…»


1907 рік. Селяни потерпають від неврожаю, а малинські хліботорговці завищують ціни на зерно. Земство бореться зі спекуляціями.

Як відомо, на початку ХХ ст. в Російській імперії намітився колосальний розрив між зростанням промисловості та сільським господарством із його архаїчним способом виробництва.

Однією з причин кризи сільського господарства було поміщицьке землеволодіння й селянське малоземелля. 1 % власників володів більш ніж 30 % землі.

І це все на фоні аграрного перенаселення, низького рівня культури землеробства, збереження напівфеодальних відносин.

Земство намагалося виправити ситуацію, і доставило в Малин декілька вагонів «соціального» зерна.

Ось що писали про це в газеті «Киевлянинъ» у грудні 1907 року.

«М. МАЛИНЪ. Кіев. губ. Корресп. «Кіевлянина»

Положение крестьянъ, вследствіе неурожая в этомъ году, самое плачевное. Большинство не только не имело своего хлеба для прокормленїя, но даже приходилось его покупать для обсемененїя полей: да и то многія поля остались не обсемененными.

Если-бы не земство, то положеніе крестьянъ, и безъ того печальное, было-бы еще печальнее.

Земство доставило въ м. Малинъ несколько вагоновъ хлеба, установивъ цену въ 1 р. 10 к. за пудъ зерна въ то время, как хлеботорговцы продавали по 1 р. 50 к.

Заведование хлебомъ поручено управой местному земледельцу, инженеру Миклухо и священнику о. Мойсею Яворскому.

Последний особенно сочувственно отнесся къ нудже «малыхъ сихъ», отпустилъ свой амбаръ для ссыпания хлеба и заведует отпускомъ его.

После доставки хлеба земствомъ в Малинъ все местные хлеботорговцы упали духомъ, и цена на хлеб сразу упала. Они даже отказались от выписанного ими хлеба в количестве несколькихъ вагоновъ, оставив свои задатки, т. е., вернее, отказались от нихъ.

Въ м. Малинъ, по иниціативе волостного писаря Краснопольского, устраивается потребительская лавка, какъ плюсъ къ земскому хлебу. Она сыграетъ, по всей вероятности, ту же роль, что и земский хлебъ»

Та, як відомо, це були не найгірші часи для селян. Попереду продовольча диктатура, насильницьке вилучення зерна та інших сільськогосподарських продуктів, вироблених у селянських господарствах понад споживчу норму, голодомор.

* * *    

Підпишіться на нашу сторінку в Facebook 

 

 

 

Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація