Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

Стосовно Олексія Шостака суд зобов'язав слідство відкрити кримінальне провадження за невиконання судового рішення. ДОПОВНЕНО

17.09.2014
Малин

Прокуратура на захисті конституційних прав підприємницької діяльності


Додержання законодавства у сфері захисту конституційних засад підприємницької діяльності залишається одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури України.

На сьогоднішній день в Україні діє ряд контролюючих органів, які мають право перевіряти діяльність суб'єктів господарювання. Їх повноваження, порядок здійснення перевірок та підстави для цього встановлюються законами України, підзаконними нормативними актами.

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного контролю, їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного контролю.

Відповідно до цього Закону, державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. Виключно законами встановлюються органи, уповноважені здійснювати контроль у сфері господарської діяльності, та види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду.

Однак, 31.07.2014 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" № 1622-VII, який набрав чинності 03.08.2014.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" доповнено статтею 31, якою установлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня - грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

У той же час аналіз діючого законодавства вказує на те, що так звана заборона на перевірки не розповсюджується на правоохоронні органи.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про прокуратуру», при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;

Тому, прокуратурою району і на далі буде здійснюватись нагляд за додержанням конституційних засад підприємницької діяльності.

У разі проведення контролюючими органами незаконних перевірок необхідно звертатися до прокуратури району.

Телефон гарячої лінії прокуратури Малинського району для повідомлень суб’єктів підприємницької діяльності з приводу неправомірних дій органів державної влади і контролю, фактів незаконного втручання у підприємницьку діяльність – 5-18-93.

Прокурор прокуратури
Малинського району Пургін Тарас

Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація
Опитування
А ви працюєте? Про доходи під час карантину
Працюю, зарплата не змінилася
Працюю та заробляю більше, ніж раніше
Працюю, але зарплатню значно зменшили
Я у відпустці «за свій рахунок»
Я втратив/ла попередню роботу, але знайшов/ла іншу
Я підприємець і зараз не працюю
Я підприємець і зараз працюю, але доходи значно зменшилися
Я не працюю і вже не маю засобів до існування