Facebook 

 

Напишіть нам   Реєстрація    Вхід

«Операція тривала близько години», — ортопед-травматолог про першу заміну суглоба у Малинській лікарні

04.03.2014
Стратегічний план розвитку міста Малин (матеріал, який можна використати для розвитку м. Малин)

ЗМІСТ

ВСТУП

1.Поняття 

2.Принципи сталого розвитку міста Малин

3.Опис та аналіз стану міста Малин

Загальна характеристика міста
Географічне положення
Площа території, кількість та щільність населення
Історія та культурна спадщина
Сучасна символіка міста – герб, прапор та гімн
Історико-культурний каркас 
Демографія та трудові ресурси
Інвестиційна діяльність 
Промисловість 
Підвищення якості місцевого середовища та благоустрій
Інфраструктура та комунікації
Житловий фонд та забезпеченість житлом мешканців
Реформування ЖКГ комплексу 
Житлова політика
Зона формування активного суспільного життя 
Розвиток комунікативного простору
Охорона здоров’я
Культура
Освіта
Туристична інфраструктура

4. Загальносистемна діагностика стану міста Малин

Наявні та потенційні протиріччя та проблеми, що стоять на перешкоді подальшого розвитку 
Узагальнення

5. Стратегічні орієнтири розвитку міста Малин

Стратегічні орієнтири. Методика формування
Стратегічні орієнтири і стратегічні цілі в напрямках міської політики

6. Поле можливих рішень проблем розвитку міста

Розширене відтворення господарського комплексу 
Пропозиції формування об’єднуючих системоутворюючих проектів розвитку

Стратегічний план розвитку міста МалинВСТУП

В зв’язку зі зміною ситуації в самоврядуванні м. Малин, а саме вибором міською громадою та мною Фещенка Миколи Івановича міським головою м. Малин, початком позитивних зрушень в житті міста та його громади, надій на ефективне управління та
зверненням міського голови до громади міста з метою збору пропозицій подальшого розвитку міста, об’єднуючи зусилля для створення Статуту міста та Стратегічного плану розвитку на 2010-2015 роки з подальшим затвердженням цих документів на сесії міської ради,
прагненням допомогти розвитку рідного міста Малин,
письмово висловлюю думки і бачення та надаю їх виконавчому комітету Малинської міської ради м. Малин, пл. Соборна 6а, каб. №112. Телефон для довідок: 5-49-51. електронною адресою: miskrada@ml.zt.ukrtel.net


1. Поняття

Стратегічний план розвитку міста Малин -муніципальна програма врядування містом, система процедур, через яку створюються умови для активної участі громади м. Малина в благоустрої власного життя, налагодження взаємодії та підвищення довіри мешканців до міської влади, орієнтований на зміни міста у всіх сферах для сталого розвитку та процвітання, план досягнень мрій малинчан.
Стратегія буде життєздатною за умов: політичної волі влади міста, правлячого досвіду, підтримки громадою, консолідації та співпраці головних учасників управління містом, ефективності заради позитивних результатів, не матиме відношення до перерозподілу ресурсів і влади.
Стратегія повинна забезпечувати: універсальність, амбітність, максимальну участь громади міста, «екранування» ефективності діяльності влади та трансляції інформації, громадський контроль, пам’ятати історичні надбання та примножувати їх, враховувати стан міста, передбачати перешкоди на шляху розвитку міста.
Принципи введення стратегічного плану в дію: утворення робочої групи для розробки стратегічного плану, збір інформації та пропозицій, обговорення в усіх прошарках громади міста (пенсіонери, студенти, учні, інтелігенція, робітники, бізнесмени і т.д.), створення робочої версії в електронному виді, фіксація змін та доповнень, зібрання круглого столу, засідання, затвердження міською радою, видання друкованої версії та використання стратегічного плану міста як путівника.

2. Принципи сталого розвитку міста Малин

Спираючись на урбаністичний досвід розвитку міст, політика просторового розвитку міста Малин повинна забезпечувати: 
- збалансований соціальний та економічний розвиток;
- займати певне місце в загально-регіональній та загальнонаціональній системі розподілу праці та капіталу;
- партнерство міста з іншими містами та селами;
- покращення доступу до інформації та знань, вбудовувати інформаційні мережі міста в регіональні, національні, світові мережі;
- зменшення шкоди природному середовищу;
- розвиток та захист природних ресурсів та природної спадщини;
- збереження та примноження культурної спадщини має бути підґрунтям розвиту спеціалізованих туристичних маршрутів;
- збільшення місцевої культурної привабливості для інвесторів та туристів; 
- розвиток енергоресурсів;
- підтримка високоякісного стійкого бізнесу та туризму; 
- обмеження та упередження впливів природних та техногенних катастроф, епідемій та інших негативних наслідків;
- заходи упередження, що спрямовані на обмеження збитків від катастроф і створення менш вразливих структур поселення. 

Досягнення цілей передбачає:
- укріплення економічного та соціального потенціалу міста;
- розвиток стратегії адаптованої до місцевих умов;
- використання місцезберігаючих методів будівництва,
- розвиток будівництва навколо транспортних магістралей, включаючи збереження існуючих екосистем;
- регенерацію пустинних околиць;
- ефективне управління міською екосистемою;
- впровадження екологічного транспорту та енергозабезпечення;
- формування спеціалізованих органів планування та координації розвитку;
- збереження та примноження культурної спадщини;
- розвиток міських мереж.

3. Опис та аналіз стану міста Малин

Загальна характеристика

Місто Малин- самостійна адміністративно-територільна одиниця України, міський населений пункт, районний центр Малинського району, місто обласного значення, історичний, економічний, культурний центр в Житомирській області, в межах якого міська громада здійснює самоврядування.
Географічне положення

Місто Малин розташоване на півночі України, 100 км від столилі України - м. Київ, 90 км. від обласного центру - м. Житомир, близько 60 км від міст: Коростень, Бородянка, з даними містами є сполучення автошляхами та залізничним транспортом. Також від Малина на відстані близько 65 км. знаходиться м. Іванків, смт. Народичі та в 35 км. - м. Радомишль, які мають сполучення тільки автошляхами. Поряд з Малином проходить автотраса Київ-Ковель, через місто проходить залізнична північно-західна магістраль України.
Через місто протікає річка Ірша, на якій в безпосередній близькості з містом споруджено водсховище ( топонім -«Малинське море»), Ірша-найбільша притока, за кількістю збросу води, річки Тетерів, тобто місто має достатній потенціал водного ресурсу. Місто повинно мати власні кордони, встановлені межею міста, згідно генерального плану, які будуть віповідати потребам розвитку міста.


Відстань від м. Малин до інших міст
Назва міста Відстань (км) до м. Малин Приблизний час у подорожі автотранспортом (години)
м.Київ 100 1 год 40 хвилин
м. Житомир 90 1 год 30 хвилин
м. Коростень 55 50 хвилин
м. Бородянка 60 55 хвилин
м. Іванків 65 1 година
м. Радомишль 35 40 вилин
смт. Народичі 65 1 година


На соціально-економічний розвиток Малина має вплив близькість географічного розташування більших міст, основним з яких є м. Київ, потім Житомир, частково Коростень (див. мал..1), які знаходяться в зоні від 60 до 100 км. Малин має більший вплив на міста які менші за чисельністю населення, географічно розташовані близько. та меншими соціально-економічними можливостями, це - Радомишль, Іванків, Народичі,можливо Городянка та інші населені пункти в 50-65 км. зоні. 
Завдяки спрямованій політиці направленій на взаємовигідну співпрацю з містами та селами, які мають географічну близькість або вигідне транспортне сполучення з м. Малин, можемо мати позитивні результати зростання економіки від розширеного співробітництва. Зони впливу на м. Малин по відношенню до інших територій та міст див. мал.1.

Площа території, кількість та щільність населення 
Площа території м. Малин займає 79 кв. км., населення міста 28100 чол. (2,1% населення Житомирської області), щільністі населення на 1 км. кв. - 356 чол.
Площа міста умовно велика, за рахунок приватного сектору, та незадіяних будівництвом ділянок, але майже типова для більшості малих міст України. За кількістю населення серед області Малин посідає 5 місце після міст Житомир, Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський.
Історія та культурна спадщина 
Датою заснування міста вважається 891 р., назва міста повязана з іменем князя Мала та його дочки Малуші, але на мій погляд вдосконало не досліджена, місто свідок подій часів Київської Русі, як один з центрів древлянського краю, потерпає від нападу монголо-татар, знаходився у складі Речі Посполитої, належав графині Красицькій, княгині Радзівіл та її спадкоємцям, знаходився у складі Польщі (1667-1793 рр). З 1793 в складі російської імперії. В 1855 Малин переходить у власність Софії Олександрівни Щербакової.
З 1866 року стає волосним центром. В 1873 в м. Малин придбала місцеву садибу Катерина Семенівна Миклухо-Маклай,- мати відомого мандрівника Миколи Миколаєвича Миклухо-Маклая, який приїздив в Малин двічі-1886 та 1887 роках, відомий вчений А. Н. Корзухін у Малині намалював його портрет. 1871 р. заснована паперова фабрика, яка стала поштовхом розвитку міста. З середини ХІХ прибл. (1855 р) діяли чавуно-ливарний завод, два млини, розвивається торгівля, на прикінці ХІХ ст.. діяли 2 меблеві майстерні, 4 кузні, паровий млин, цегельний завод. Новою рушійною силою розвитку міста став 1902 р.-прокладена через місто залізниця Київ-Ковель.При радянській владі з 1938р.- Малин-місто районного підпорядкування в Житомирській області. З 1941 року Малин учасник війни, де велися жорстокі бої проти німецьких загарбників, в Малині діяли підпільні організації, пам'ять про війну увічнено в комплексі пам’ятних знаків- меморіал, алея слави, курган слави та ін. пам’ятних знаках про війну.З 1986 року бореться з наслідками Чорнобильської катастрофи. Малин п З 1991 року Малин в складі незалежної України. З 18 лютого 2003 року по сьогоднішній день Малин - місто обласного значення.

Сучасна символіка міста – герб, прапор та гімн 
Прапор м. Малин

Прапор прямокутної форми. На основному зеленому кольорі прапора зліва на фоні українського прапору зображений герб міста.

Герб м. Малин

Герб м.Малин на основному зеленому фоні, який ототожнюється з зеленими лісами Полісся, краю в якому знаходиться місто, зображений лист паперу, як символ звістки про давню історію Малина, та основної продукції міської промисловості Білий взлітаючий голуб-символ волі, гордості, , незламного духу, життя і творчості, вічноі молодості міста Малин. 891р.-дата заснування міста. Стрічка українського прапору, як підтвердження українського міста.

Гімн міста Малин 

Сл. Є. Грищенка 
Муз. Р.Олексієнка 
Крізь роки і віки 
Крізь роки і віки 
Шлях проліг нелегкий 
Для древлянського гордого міста. 
Та світили зірки, 
Бігли води ріки, 
Щоб майбутнє наповнити змістом. 
Приспів: 
Там, де річка Ірша, там, де сосни й дуби 
Землю й небо єднають у сплаві, 
Рідний Малин, крилато стояти тобі 
Тут на славу вкраїнській державі. 
До пори дмуть вітри 
І вогонь злий горить, 
Тільки духу вони не зламали. 
Не злякать, не скорить, 
Бо щоб жить і творить 
Був покладений рідний наш Малин. 


Приспів. 


Молодий він завжди, 
Як у травні сади, 
Як співуча моя Україна. 
Нам його берегти, 
З ним в майбутнє іти, 
Всім на гордість плекаючи зміну 
Приспів.

Історико-культурний каркас 

на якому можливо будувати стратегію культурного та туристичного відродження:
З огляду історичної спадщини є перспективи всеукраїнсього висвітлення історії Малина і увійти до списку міст відомих широкому загалу, як історичне місто України на базі подій: 

древлянське місто,

місто-учасник 2-ї сівтової війни та осередок підпільних організацій,

місто мандрівника та вченого Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая 

та ін. визначних подій та особистостей після вдосконалого дослідження.

Демографія та трудові ресурси
На фоні демографічної кризи в Україні, Чорнобильської катастрофи та світової фінансової кризи, в Малині скорочується чисельність населення, знижується тривалість життя, падає народжуваність, працездатне населення шукає можливість більш пристойного заробітку в основному у столиці- Києві. Місто переносить важкі часи з великими втратами. За останні роки кількість населення постійно зменшується. 
Рівень зайнятісті в місті потрібно покращувати завдяки нових потужностей промислового розвитку. 
Загальний рівень освіти населення міста середній., типовий для більшості малих міст України.
Середня заробітна плата та доходи у Малині серед Житомирської області посідають одне з перших місць, однак до заробітної плати столиці України, а тим паче Європи ми далеко позаду.
Для покращення демографічної ситуації та розвитку сфери зайнятості необхідно: підвищенню тривалості життя, підвищенню народжуваності, утримання освіченої молоді в місті та стабілізації міграційних процесів, підвищення якості соціальної інфраструктури,підвищення якості навколишнього середовища, впровадження за норму здорового способу життя; втілення програми рееміграції, стимулювання роботодавців щодо збільшення робочих місць та професійної підготовки кадрів, підвищення рівня заробітної плати.Інвестиційна діяльність 

Максимально активізуватись для залучення інвестицій в економіку міста для потужних інвесторів (прикладом може послужити Коростенський «Арт-Прогрес», Новоград-Волинський «Церсаніт»., що буде служити слідуючим етапом та поштовхом в історії розвитку міста Малин, стимулюючи цим розвиток економіки, створення додаткових робочих місць, Надходження сучасних технологій, техніки, устаткування та позитивним зрушенням для інших сфер міста. Але слід враховувати, що прибуток інвестора – частина ВВП – надходить у країну-резидент, Надходять нові технічні засоби, а не технології. Зачасто це низька оплата праці , знищення національних товаровиробників через їх недостатню конкурентоспроможність.
Кількість і якість інвестицій може зрости за рахунок того, що Малин знаходиться в близькості до столиці України і може бути орієнтованим на потреби Києва, біля міста проходить залізнична магістраль та міжнародня автотраса. Приток інвестицій досягнем за рахунок розробки стратегічного плану розвитку міста та правил забудови, прийняття інвестиційної програми міста, розробки та оновлювання інвестиційного паспорта міста, за рахунок вільних ділянок з підведеними комунікаціями, зменшення терміну видачі дозволу на забудову/реконструкцію у місті, де-факто низької заробітної плати, в порівнянні з іншими містами України та зарубіжжя.
Для покращення інвестиційного клімату в місті та сприянню залучення інвестицій потрібно ведення постійної інвестиційної політики, визначення вигідних меж міста та розробка генерального плану міста, інформування інвестиційних можливостей міста, підтримка постійно-діючого інформаційного порталу міста в україно-, російсько- та англо- мовних версіях; постійне ведення та оновлення інвестиційного паспорту міста, створення системи супроводу інвестора; рекламування інвестиційних можливостей міста на всеукраїнському та міжнародному ринку.
Промисловість 
Промислову діяльність у місті здійснюють 64 підприємства, серед них найбільшими підприємствами Малина є:
галузь паперової промисловості: 
ВАТ «Малинська паперова фабрика – Вайдманн» (електроізоляційні види паперу, картон, фільтрувальні види паперу, глассин – папір для пакування харчових продуктів, основа для шпалер). 
Фабрика банкнотного паперу національного банку України (різні види захищеного паперу).
ДП «Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти» (деталі з ізоляційного картону складної конфігурації).
ТОВ «Папір-Мал» (серветки, туалетний папір).
ТОВ «Малинська фабрика спеціального паперу» (папір спеціальний захищений).
Філія ТОВ «Фабрика санітарно- гігієнічних виробів» (серветки, паперові носові хустинки, туалетний папір).
галузь машинобудування та металообробна
ВАТ «РЕЙЛ» (вузли і допоміжні пристрої до верстатів, деталі до локомотивів та рухомого складу залізниць).
ТОВ «А.Стакі-Рейл» (ремкомплекти для потреб залізниць).
ТОВ НВК «Планета Рейл» (надає послуги по репрофілюванню старопридатних рейок).
ВАТ «Малинський дослідно експериментальний завод» (спеціальне технологічне обладнання, обладнання для гірничо-добувної промисловості, обладнання та запасні частини для підприємств «Укрзалізниці» та сільськогосподарських підприємств, чавунне та сталеве литво).

Харчова галузь 
ВАТ «Малинський хлібзавод» (хлібобулочні вироби).
ТОВ «Рута» (м’ясо-ковбасні вироби).
Молокопереробний завод?
Овочесушильний?
Інші галузі
ЗАТ «Детвілер Раббер Украіна» (вироби з гуми).
ВАТ «Прожектор» (апаратура зв’язку).
ПП «Малинська меблева фабрика» (меблі).
ТОВ «Швейна фабрика «Ельфа» (елітний одяг).
ПП «Мегаполіс Ко» (цегла).
та інші дрібні підприємства.
Місто Малин є одним з промислових центрів Житомирської області.

Промисловість знаходится не в кращому становищі, в багатьох випадках із-за застарілих енергомістких технологій та техніки, некомпетентних власників підприємств та взагалом політики України, яка ненаправлена на підтримку промисловостіі і таким чином є залежною.
Завдяки впpовадження на підпpиємствах сучасних малоенеpгетичних технологій, поєднуюння декількох технологічних опеpацій, впpовадження технологій з повною пеpеpобкою сільськогосподаpської пpодукції в єдиному технологічному потоці, та інвестицій в розвиток та вдосконалення підприємств можна досягти підвищення рівня економічного потенціалу міста.

будівельна галузь

Будівельна галузь в економіці міста залежить від рівня загальної економіки міста і знаходиться на низькому рівні, передумовою будівництв має стати поштовх в зміні іміджу міста, притоку інвестицій як в будування підприємств, так і в житлове будівництво.
Підвищення якості місцевого середовища та благоустрій 

Досягаємо за рахунок створення проекту територіального розвитку з метою ефективного використання території міста, створення правил забудови, зменшення терміну отримання на будівництво муніципального, багатоповерхового, виробництв; завдяки інвентаризації та кількісної оцінки земель, які належать громадянам, с/г використання закладами, установами, організаціями, промисловістю, загального користування, ми відслідковуємо також землі не надані у власність і користування; наводячи чистоту і порядок, охорона навколишнього середовища. Для поліпшення благоустрою міського середовища потрібна організація акцій та конкурсів, наприклад: «чистий четвер», «мій двір- частина міста», інші, з кожним роком збільшувати кількість учасників, щоб наше місто дійсно було квітучим та прекрасним куточком Полісся. 
Інфраструктура та комунікації

Збільшення кількості доріг, які відповідають нормам міських (асфальт, тротуари, розмітка, освітлення, світлофори, люки, ремонт бардюр, повна відсутність ям);

Міський транспорт-розробка єдиної системи маршрутів з єдиною нумерацією та чітким рухом з єдиною інформаційною системою (на зупинках, вокзалах, інформаційних стендах, в міських інтернет-порталах, ін. джерелах.

Масовий відпочинок навести на нормальний рівень: 
-реконструкція міського парку (озеленення, пішохідні доріжки, освітлення, не болота а озера з лодочною станцією, дитяче містечко, дискотека не типу «Губенко» напився - потанцював, а щоб виховувала молодь культурі, ресторани а не примітивні «наливайки) інші пропозиції за рахунок проведеного конкурсу в місті по облаштуванню парку. 
-Реконструкція фабричного парку.
Відкриття парку та та цивільноі зони відпочинку на «косі» на базі основного місця «Каменю кохання» з дорогою з освітленням, установами харчування та ін.
-Зелені насадження по місту повинні бути в стилі, вулиця каштанів, калини, і т. д.., маючи свій незабутній вид і стиль, повинні бути доглянутими, думаю все таки, що вулицю Грушевського потрібно «підстригти» 

Капітальний ремонт мосту через річку «не за горами», який знаходився в аварійному стані, тому потрібно переоснастити міст вздовж водосховища в проїзджу частину; основна думка-в місті повинно бути 2 мости, один завжди виступатиме як резервний.

Реформування комунальних підприємств водо-, теплопостачання, водовідводу.

Програма питної води-будівництво бюветів в місті (райони: центр, паперова фабрика, Малинівка+БАМ, Городище+ Вокзал, Михайлівка) в кількості 5-ть одиниць

Подача в місто якісно очищеної води цілодобово.

Система водовідведення потребує реконструкції, разом з меліоративною системою відведення дощових вод.

Переоснащення теплових мереж, які значно втрачають тепло і є неефективними на встановлення котлів в в багатоквартирних будинках. 

У зв’язку з необхідністю динамічного промислового розвитоку провести аналіз і можливе вирішення проблеми з забезпеченням в достатній кількості енергоресурсів. 

Житловий фонд та забезпеченість житлом мешканців

Серед житлового фонду міста чимало приватного сектора, в якому потрібно вирішити основну проблему- це водовідведення, а не вигрібні ями, так як вони забруднюють грунти що сильно впливає на якість води в колодязях, в результаті чого вода стає не придатною для споживання, як основного джерела води в приватному секторі, після забруднення це вже не можна буде вирішити на багато десятиліть, що в ближайшому майбутньому додасть проблему в водопостачанні.
В просторовому розвитку вирішення якісного планування розвитку міського середовища, та досягнення його внутрішньої цілісності , визначення нових меж міста, розробку генерального плану міста, зонування території міста, 
Приклад зонування: утворити міські мікрорайони:
- Центральний (центральна частина міста), 
- Михайлівна (західна частина міста в честь Миклухо-Маклая),
- Городище (східна частина міста, як підтвердження старовинного міста),
- Денисівна (Правобережний Малин, причину назви читати «топоніми Малина» за ел. адресою: http://io.ua/s82781),
- Європейський (стимулюватиме співвідношення назви і реального стану цієї частини міста: в цей район входитиме теперішня «Малинівка», «Юрівка», «Бам», «Вокзал», причину назви читати «топоніми Малина» за ел. адресою: http://io.ua/s82781 ).
Поліпшення стану інженерних споруд та мереж передбачає реконструкцію та капітальний ремонт мереж, модернізацію вуличного освітлення, модернізацію систем ливневої каналізації та стоків.

Реформування ЖКГ комплексу 
Передбачає:
- проведення аудиту підприємств ЖКГ;
- розробку та впровадження стратегічного плану розвитку ЖКГ;
- активізації створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Житлова порлітика
- надавати доступні та порозорі умови для інвестування будівництва за ринковими цінами, виділення на конкурсній основі земельних ділянок. 
- надання доступного житла малозабезпеченим верствам населення можливо використати частину квартир від будівництва комерційного житла

Зона формування активного суспільного життя 

Парки-центальний і фабричний, «Коса» з «камінем кохання», центральна частина міста, та мальовничі береги річки Ірша, які занедбані та не розвинені ,при розвитку, реконструкцій та розбудові будуть відігравати не тільки роль відпочинку, а й стати символом міста, що ототожнюється в свідомості місцевих жителів з його розвитком та благополуччям. За рахунок розміщення в зонах відпочинку об’єктів відпочинку та харчування, стануть значним джерелом надходжень до бюджету, стимулюютватимуть розвиток малого підприємництва, туристичну індустрію. Сам процес розробки місць відпочинку можна перетворити не тільки на технологічний, а й на ідеологічний – проведення громадських кампаній з формування образу, громадських слухань, конкурсів проектів тощо. 
Розвиток комунікативного простору
Інформаційний простір міста, крім всеукраїнських та обласних видань, складають три періодичні видання: «Малинські новини», «Соборна,площа», «Замок Володарів», тут здаеться все в нормі, а от теле- і радіо- простір в нас занадто слабкий де б могли транслюватись на новому рівні регіональні або міськрайонні тематики, проводитися ефіри, дебати на актуальні теми, інтерв’ю з керівниками міста, області, розвиток яких стимулювався рекламою.
Місто потрібно на належному рівні представити в інтернет-просторі. (приклад Коростеня) з офіційний веб-порталом, висвітлювати Малин через веб-сторінки інших сайтів, наприклад Асоціації міст України, облдержадміністрації та інших українських джерелах, 

Інформаційне вивчення громадської думки та проблем, з метою їх вирішення через соціологічні опитування, анкетування, через друковані ЗМІ, телебачення, по телефону, “скриньки довіри”. 
Статистичні показники розвитку комунікативного простору можна оцінювати через представлення громадських організацій та асоціацій міста, органів самоорганізації населення.
Для розвитку комунікативного простору потрібно: розширення присутності міста у мережі Інтернет; автоматизація роботи міської адміністрації; розповсюдження електронних послуг, підтримка інформаційних технологій, розвиток та підтримка муніципальних ЗМІ. 
Організація інформаційних кампаній, спрямована на обговорення міських проблем та можливих шляхів їх рішення, обговорює «вартість» рішень та визначає варіанти дій, консолідовує зрілу та усвідомлюючу себе територіальну громаду з визнанням пріоритетів розвитку міста, а адміністрація розділяє з ними відповідність за здійснювані кроки. 
Потрібно зробити традицією публікації планів та намірів для відкритого обговорення формування інфраструктури які повинні реалізовуватись з залученням механізмів частково-громадського партнерства: комунальних інфраструктур: поліпшення стану прилеглих територій, меліоративна система, теплоізоляція будівель водовідведення та водопостачання тощо. 
Важливою складовою розвитку комунікативного простору, окрім «ідеологічних» аспектів, є розбудова та вдосконалення роботи сучасної фізичної інфраструктури зв’язку: поштових відділень, телефонного зв’язку, цифрового зв'язоку, мобільного зв’язоку, розвиток Internet тобто розвиток місцевих телекомунікацій., місцевого телебачення та створення регіональної FM радіостанції.
Охорона здоров’я та спорт

Медичні послуги населенню надають територіально-медичне об’єднання, стоматологічного медичне об’єднання та лікарі приватної практики. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечують комунальна та приватні аптеки. Загальні характеристики стану системи охорони здоров’я можна описати-незадовільно. За основними статистичними показниками стан сфери охорони здоров’я суттєво не відрізняється від загального стану цієї сфери в Україні, але на мій погляд він нижчий. 
В наш час стан здоров’я людини знаходиться під великим ризиком на фоні демографічної ситуації в Україні в цілому, захворювань соціального характеру, втрати здоров’я населення працездатних, неувага до власного здоров’я, послаблення уваги до спорту та фізичної культури, низьким рівнем доходів громадян, не професійним та безвідповідальним медичним персоналом, загрозою пандемій та епідемій. 
Для рішення проблеми потрібно вдосконалення страхової медицини, укріплення матеріально-техничної бази, забезпечення професійними кадрами, забезпечення ліками, за норму взяти обовязкові профілактичні огляди населення, створення електронної бази громадян з чіткою історією хвороб, а не писати «карлючки» в картках, з метою покращення здоров’я громади; займатись профілактикою паління, вживання алкоголю, наркотиків, програмою імунізації населення. Утворення громадського руху за здоровий спосіб життя, фізкультурно-оздоровчого комплексу та майданчиків, створення діагностичного центру.

Культура 

Стан культури можна охарактеризувати як низький, в основному за рахунок малого фінансування. Потрібно створити історико-краєзнавчий музей, який буде частиною системи розвитку туризму. Всебічна підтримка аматорських творчих колективів, започаткування фестивалю всеукраїнського масштабу для притоку туристів в наше місто, але це стане можливим піля наведенням елементарного ладу як в культурі так і у всіх основних сферах міста. Думаю, що з містама-побратимами, завдяки дружніх відносин ми зможемо обмінюватись не тільки досвідом культури, але переймати інший досвід, налагоджувати співпрацю в різних сферах, такі міста можуть бути як в в Україні, так і в інших державах: Чехії, Польщі, Білорусі, тощо. Недостатнє фінансування для наповнення матеріально-технічної бази вирішити шляхом проведення концертів та фестивалів., навіть на місцевому рівні. 
Розвивати місцевий патріотизм; краєзнавство, в першу чергу серед молоді; вивчення історії міста, його традицій та обрядів; вивчення організацій та особистостей, що зробили внесок в розвиток суспільного життя, економіки та культури, створення музею та наповнення його матеріального фонду, розвиток аматорства в мистецтві, народних промислів та ремесел. 
Розвиток екологічної культури через освіту та виховання, в закладах освіти та підприємствах і організаціях, Інформування стану навколишнього середовища, створення економічних механізмів в виді реальних штрафів та нагород за утримання правил і норм охорони довкілля природокористування,екологічної безпеки, через створення екологічної служби та ін. механізми.
Розвиток економічної культури шляхом пропаганди економії ресурсів. 
Розвиток культури гостинності шляхом розробки та прийняття нормативних актів щодо стандартів культури обслуговування; формування її на підприємствах і в організаціях, що надають послуги, прагнення підвищити рівень культури обслуговування шляхом надання кращим колективам пільгових умов для розвитку, систематичного подальшого проведення міських конкурсів «Найкращій за професією», тощо.
Освіта

Заклади освіти міста Малин представлені лісотехнічним коледжем, професійно-технічним училищем, 6 загальноосвітніми школами Серед проблем освітянської галузі міста найактуальнішими є вдосконалення матеріально-технічної бази освітніх установ, оновлення її сучасними інформаційно-комунікаційними засобами і технологіями
З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості дітей шкільні навчальні заклади повинні налагодити освітній процес за пріоритетними напрямами.
Освіта потребує поліпшення організація процесу літнього оздоровлення дітей, оновлення змісту роботи мережі позашкільних закладів, забезпечення фінансування та створення умов для безкоштовного харчування учнів, охоплення всіх дітей суспільним дошкільним вихованням. Потребує перегляду у відповідності з потребами ринку праці перелік спеціальностей, за якими готують фахівців вищі навчальні заклади, що розташовані на території міста. 
Розвиватимемо в напрямку: модернізації технічної бази сфери освіти у відповідності до вимог сучасного ринку праці; впровадження в учбову практику нових технологій освіти, модернізація професійно-викладацьких програм підготовки та перепідготовки кадрів; створення фінансових можливостей для отримання дітьми базової вищої та вищої освіти, шляхом розробки системи кредитування на пільгових умовах; створення небюджетних фондів підтримки освіти.

Туристична інфраструктура 

Туристична інфраструктура міста є зовсім не розвиненою. Тому туризм у місті, як господарська сфера, майже не існує. Малин має потенціал щодо створення туристичних продуктів – історико-культурна спадщина, творчі колективи, історико-архітектурні пам’ятки, Парк та прекрасну природу.
Політика розвитку туризма повинна базуватись на прищепленні культури гостинності від дитячого садка до підприємств.Залучення консультантів та фахівців для формування проектів туристичної сфери; підвищення зайнятості та самозайнятості населення в туристичній сфері та сфері гостинності; формування конкурентного середовища у туристичній сфері;
Розвиток готельного ресторанного бізнесу та рекламування як «прекрасний відпочинок біля Києва», розвивати заклади торгівлі, банківські установи, стадіони, фізкультурні клуби. 
Створення та підтримка у постійному функціонуванні та просуванні туристичних продуктів міста: для прикладу інші міста мають такі продукти: полтавські вареники, київський торт...
Покращення фізичної інфраструктури міста, забезпечення сталого навколишнього середовища;
Посилення взаємодії органів міського самоврядування з бізнесом та громадськістю Посилення прозорості дій та довіри громадськості та представників бізнесу до місцевої влади;
Створення ефективної системи управління розвитком туризму на місцевому рівні.
4. Загальносистемна діагностика стану міста Малин
Наявні та потенційні протиріччя та проблеми, що стоять на перешкоді подальшого розвитку 

З аналізу стану міста можна можуть виникати слідуючі потенційнійні конфлікти та протирічя, що визначатимуть майбутні сценарії розвитку міста:
просторового розширення та розвитку міста і наявною межею міста;
вільних земельних ділянок для можливого промислового будівництва;
зіткнення економічних інтересів міста і району по спільних можливостях та межі міста з районом;
промисловий ріст породжує екологічні напруження
територія міста знаходиться під впливом м. Києва та не співпадають темпи розвитку;
плани економічного зростання та якісний рівень робочої сили міста;
В протиріччя вступають вимоги до освітнього та культурного р

← До нових записів
Поділитися:

Коментарі

Логін: *
Пароль: *
Коментар: *
Відмінити
* Необхідна інформація
2014.03.09 15:41 -
Малинський (1)
0 0
це 2012 рік-здається, але так ще нічого і не змінилось
Відповісти